Terms

Hyväksymällä nämä käyttöehdot voit rekisteröityä Aitoplay suoratoistopalvelun Tilaajaksi. Myös Kanavaomistajan tulee hyväksyä nämä ehdot. Käyttöehdot sisältävät tiedot Palveluntarjoajasta sekä kuvauksen palveluista ja ehdoista.

 1. Kuvaus palvelusta

Palveluntarjoaja, jonka omistaa Scons Oy Suomesta, on suoratoistopalveluntarjoaja, joka mahdollistaa Kanavaomistaille mahdollisuuden luoda oman kanavan ja jakaa videomateriaalia oman kanavansa kautta Tilaajille maksua vastaan. Maksu voi olla kertaluontoinen tai jatkuva kuukausilaskutus. Palveluntarjoaja voi tarjota myös muita palveluita rekisteröityneille käyttäjille. Kanavaomistajat hallinnoivat itse tiliään ja ovat vastuussa sen sisällöstä ja tekijänoikeuksista.

1.2. Alustalla kielletty oleva materiaali

Alustalle on kiellettyä ladata sisältöä, joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, loukkaan henkilön yksityisyyttä, loukkaa ihmisryhmiä, K18-materiaalia, sisältöä, jonka voidaan katsoa rikkovan Suomen lakia tai johon kanavaomistajalla ei ole yksinomaisia immateriaalioikeuksia. Palveluun ladattu materiaali voi olla videota, ääntä ja/tai kuvamateriaalia.

2. Osapuolet

Palvelun osapuolet ovat:

2.1. Palveluntarjoaja

Palveluntarjoaja toimii myös järjestelmän valvojana. Järjestelmänvalvojana Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Kanavaomistajien sisältöä tai käyttäjätilejä ilman erillistä varoitusta, mikäli tämän palvelun käyttöehtoja rikotaan.

Palveluntarjoajan tiedot:

Scons Oy, aputoiminimi Aitoplay
Y-tunnus 0806892-3
Kotipaikka: Espoo, Suomi
Rekisteröity tavaramerkki: Aitoplay
Rekisteröintinumero: 282561
Verkkosivusto www.aitoplay.com
Sähköposti info@aitoplay.com

2.2. Kanavaomistajat

Yksityishenkilö, yritys tai yhteisö, joka jakaa Aitoplay palvelun kautta materiaalia palkkiota vastaan, jäljempänä kanavaomistaja. Kanavaomistaja on itse vastuussa oman kanavansa tekijänoikeuksista sekä mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista. Mahdollisissa riitatilanteissa palveluntarjoaja avustaa viranomaisia väärinkäytösten selvittelyssä. Kanavaomistaja määrittelee kanavalleen kerta- tai kuukausiveloitteisen maksun, joka veloitetaan kanavan Tilaajilta palvelu käyttöehtojen mukaisesti.

2.3. Tilaajat

Yksityishenkilö, yritys tai yhteisö, joka tilaa Aitoplay -palvelun kautta materiaalia ja maksaa siitä kanavaomistajan määrittelemän summan, jäljempänä Tilaaja, vakuuttaa hyväksymällä nämä käyttöehdot, että hän tilaa palvelun vain henkilökohtaiseen käyttöön. Kanavasisältöjen käyttö muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi tallentaminen, esittäminen julkisissa tiloissa tai suurille ryhmille on kiellettyä.

3. Kanavan laskutus ja arvonlisävero

3.1. Laskutus

Palveluntarjoaja laskuttaa Tilaajilta Kanavaomistajan määrittelemän kerta- tai kuukausimaksun Kanavaomistajan kanavan katseluoikeudesta. Palveluntarjoaja hyödyntää Visma Pay maksupalvelua laskutuksessa. Yrityskohtaiset laskut lähetetään verkkolaskuina, ellei toisin sovita.

3.2. Arvonlisävero

Ilmoitettu hinta pitää sisällään aina voimassa olevan arvonlisäveron. Kanavaomistaja on itse vastuussa, että hintaan on lisätty arvonlisävero oikein.

4. Kanavan tilaaminen ja palvelun irtisanominen

4.1. Kanavan tilaaminen

Palveluntarjoaja mahdollistaa erilaisia maksutapoja, jotka kulloinkin on esitetty tilaussivulla. Tilaajalla tulee olla oikeus tehdä ostoja kyseisellä maksutavalla. Mikäli tilaus on kuukausittain automaattisesti uusiutuva, tilaaja antaa Palveluntarjoajalle luvan veloittaa pankkitililtä jokaisen tilausjakson ensimmäisenä päivänä sovitun kuukausisumman. Mikäli maksu ei onnistu, on Palveluntarjoaja oikeutettu katkaisemaan tilauksen välittömästi. Tilaus voi jatkua sen jälkeen, kun veloitus on saatu tehtyä.

4.2. Kanavan irtisanominen

Tilaajalla on oikeus irtisanoa tilaamansa kanava milloin tahansa ennen seuraavan kuukauden ensimmäistä laskutuspäivää. Tilaus on voimassa aina kuluvan kuukauden loppuun asti.

 5. Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

6. Toimitus

Tilaaja voi aloittaa kanavan katsomisen heti maksamisen jälkeen kun tilaus on hyväksytty.

7. Muutokset käyttöehtoihin

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Ajan tasalla olevat käyttöehdot on aina nähtävillä palvelun sivulla www.aitoplay.com.

8. Palvelu ja tekijänoikeusloukkaukset

Mikäli Tilaaja huomaa, että kanavalla rikotaan palvelun käyttöehtoja kohdassa 1.1. mainitun tavoin, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä sähköpostitse osoitteeseen info[@] aitoplay.com. Sähköpostin otsikkokentässä tulee lukea: ”Tekijänoikeusloukkaus”. Tekstikentässä tulee mainita kanavan nimi, videon nimi ja miten se loukkaa palvelun käyttöehtoja.

9. Erimielisyydet

Palveluntarjoaja noudattaa Suomen lakia. Mikäli Palveluntarjoajalla ja toisella osapuolella tulee erimielisyyksiä, pyritään ne saattamaan loppuun neuvotteluteitse 60 päivän sisällä siitä, kun ilmoitus erimielisyys on toimitettu toisen osapuolen tietoisuuteen. Kaikki mahdolliset tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei ole voit osapuolten välisin neuvotteluin ratkaista, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensisijaisesti suomen kielellä.

Tietosuojaseloste

Tämä on Scons Oy (aitoplay) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2022. Viimeisin muutos 08.06.2022.

Rekisterin pitäjä

Scons Oy, aputoiminimi Aitoplay
Y-tunnus 0806892-3
Kotipaikka: Espoo, Suomi
Rekisteröity tavaramerkki: Aitoplay
Rekisteröintinumero: 282561
Verkkosivusto www.aitoplay.com
Sähköposti info@aitoplay.com.

Tietosuojavastaava

Nimi: Yrityksen toimitusjohtaja
Puh. 040 777 1440
Sähköposti: info@aitoplay.com

Rekisterin nimi

Tilaaja- sisällöntuottaja- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen tallentamisen tarkoitus

Henkilötietojen tallentamisen tarkoituksena on tilaaja- ja sisällöntuottajasuhteiden ylläpito, hoitaminen, kehittäminen ja palveluiden markkinointi.

Rekisterin tietosisältö tilaajista

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja henkilöistä tai yrityksistä:

 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Markkinointisuostumukset/kiellot
 • Rekisteröinnin alkamisajankohta
 • Tiedot tilauksista ja niiden peruutuksista
 • Sosiaalisen median kanavat ja omat verkkosivut

Rekisterin tietosisältö sisällöntuottajista
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja henkilöistä tai yrityksistä

 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Pankkitiedot
 • Markkinointisuostumukset/kiellot
 • Rekisteröinnin alkamisajankohta
 • Sosiaalisen median kanavat ja omat verkkosivut

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröinnin yhteydessä. Tilaaja tai sisällöntuottaja voi muuttaa tietoja kirjauduttuaan palveluun kohdasta ”Oma tili”.

Tietojen poistaminen

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus tutustua tähän rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihisi ja oikeus vaatia näiden tietojen oikaisemista tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tiedonsiirtoon. Kaikki tähän osaan liittyvät pyynnöt ja vaatimukset on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa ”Tietosuojavastaava”.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain Scons Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka ylläpitävät tai kehittävät järjestelmää. Tietokoneet ja älypuhelimet, joilla rekisteriä käytetään, on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin ja salasanoin, ja ne sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Evästeet

Aitoplay käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.